tisdag 23 februari 2016

Rapport: Oriflame

Något sent kommer jag men en liten kommentar om Oriflames årsbokslut. Men då jag inte sett nån annan kommentera rapporten tyckte jag att jag ändå kunde skriva lite om det.

Perioden januari–december 2015
  • Omsättningen i lokal valuta ökade med 1 procent och omsättningen i euro minskade med 4 procent till 1 211,6 miljoner euro (1 265,8).
  • EBITDA uppgick till 117,4 miljoner euro (122,9).
  • Justerad rörelsemarginal* uppgick till 8,3 procent (7,7), vilket gav ett justerat rörelseresultat* på 100,2 miljoner euro (97,8), negativt påverkat med 210 punkter från valutaförändringar. Rörelsemarginalen var 7,5 procent (7,5) och rörelseresultatet uppgick till 90,6 miljoner euro (94,7).
  • Justerat resultat efter skatt** uppgick till 43,2 miljoner euro (47,0) och justerat resultat per aktie** uppgick till 0,79 euro (0,84). Resultat efter skatt var 34,2 miljoner euro (37,5) och resultat per aktie var 0,62 euro (0,67). Skattekostnaden påverkades av en ny avsättning hänförlig till det ryska skattemålet samt övriga engångseffekter om totalt cirka 8,0 miljoner euro.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 122,2 miljoner euro (90,0).
  • Styrelsen kommer att fortsätta att prioritera en minskning av nettoskulden. Av den långsiktiga skulden ska 80,0 miljoner USD återbetalas under första kvartalet 2016. Målet för nyckeltalet nettoskuld/EBITDA ligger i spannet 0,5–1,5. Vidare föreslår styrelsen till årsstämman en total utdelning om 0,40 euro, i linje med utdelningspolicyn om minst 50 procent utdelning av resultat efter skatt, varav 0,20 euro utbetalas under fjärde kvartalet 2016 och 0,20 euro under första kvartalet 2017.
Med förutsättningarna som varit i Oriflames tidigare största marknad forna Sovjet, tycker jag företaget har presterat bra. Att forna Ryssland minskar i betydelse innebär att Oriflame långsiktigt blir stabilare som bolag. Dock finns det en bra uppsida i Ryssland, om/när Ukraina krisen löser sig, Rubeln stärks osv. Försäljningen i Turkiet, Asien och Afrika (TA&A) växer väldigt fint och även Latinamerika visar fina tillväxt siffror.

Försäljning per region2012201320142015
CIS785,2694,1549,4387
Europa331296,4267,4253,4
Latinamerika100,6116122,7136,9
TA&A265291,1319424,5
Övrigt7,59,17,39,8
Koncernen1 489,31 406,71 265,81 211,6


Att arbetet med att minska skuldsättningen är också positivt då det ger ett mer stabilt företag vilket jag gillar, även om avkastningen på eget kapital då kommer bli lägre. Vidare så kommer utdelningarna igång igen, vilken jag tar som ett tecken på att ledningen tycker att de värsta svårigheterna är över och att framtiden ser ljusare ut.
 
Själv ökande jag min position i Oriflame innan rapporten, men har sen dess sålt av en del av ökningen med en fin reavinst. Tycker Oriflame är ett intressant företag att följa och tror att det långsiktigt kan bli en fin investering. Men risken känns betydligt högre än i många av mina andra innehav så min position är anpassad därefter.


Men nåt kul måste väl vi tråkiga investerare som inte satsar pengar på Nexam, Anoto, PowerCell, myFC, osv få ha. Även om kursen inte kommer att rusa 1000% tror jag att de har chansen att dubbla kursen till 200-250 kr inom två år.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar