måndag 16 november 2015

Kommentar Oriflame

Visade ju sig att min tro på Oriflame stämde för en gångs skull och att mitt köp dagarna innan var bra tajmat. Köpte som jag tidigare nämnt 6st till min amorteringsportfölj och sedan fyllde jag på med 41st till min vanliga portfölj.

Rapporten i korthet som togs väl emot av marknaden såg ut så här:

Tredje kvartalet 2015
  • Omsättningen i lokal valuta ökade med 4 procent och omsättningen i euro minskade med 4 procent till 263,2 miljoner euro (274,5).
  • Antalet aktiva konsulenter minskade med 5 procent till 2,8 miljoner.
  • EBITDA uppgick till 25,1 miljoner euro (26,3).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 7,3 procent (7,2), vilket gav ett rörelseresultat på 19,1 miljoner euro (19,7), negativt påverkat av valutarörelser på cirka 300 punkter motverkat av en positiv pris- och produktmix samt minskade försäljnings- och marknadsföringskostnader.
  • Resultat efter skatt uppgick till 4,9 miljoner euro (11,8) och resultat per aktie uppgick till 0,09 euro (0,21).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,1 miljoner euro (-4,9).
  • Uppdatering från fjärde kvartalet: Omsättningsutvecklingen för 2015 fram till dagens datum är cirka 2 procent i lokal valuta och för fjärde kvartalet fram till i dag cirka 9 procent i lokal valuta.
Enligt VD Magnus Brännström har de nya marknaderna visat mycket fin tillväxt och står nu för halva omsättningen. Detta är mycket bra enligt mig då det innebär att beroendet av Ryssland och Ukraina minskar. Tyvärr har inte skulderna fortsatt ner vilket varit en uttalad målsättning utan istället ökat marginellt, dock verkar 3.e kvartalet alltid vara lite sämre tycker jag mig se.

Hade små planer på att sälja av och ta hem den lilla vinsten på dryga 20kr per aktier, men har beslutat att behålla innehavet tillsvidare. Skall bli intressant att se utvecklingen för Q4 och höra hur tongångarna går gällande utdelning när årsrapporten skall redovisas.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar